Oriki Ibadan in Yoruba

Oriki Ibadan ni yoruba is now available for all true yoruba persons. In Yoruba culture, an oriki is a praise poem or chant that is used to celebrate a person, place, or deity. The oriki is an important part of Yoruba tradition and is often used to reinforce the positive aspects of a person’s character or to invoke the blessings of a deity. One of the most well-known oriki is the oriki Ibadan, which celebrates the city of Ibadan, one of the largest cities in Nigeria.

Join Our Investment Group

Ibadan is a city with a rich cultural heritage, and the oriki Ibadan reflects this heritage. The oriki praises the city for its strength, resilience, and its ability to overcome adversity. It is often recited during important events or celebrations in Ibadan, and is an important part of the city’s cultural identity.

ORIKI IBADAN NI YORUBA

Ibadan mesi Ogo, nile Oluyole.
Ilu Ogunmola, olodogbo keri loju ogun.
Ilu Ibikunle alagbala jaya-jaya.
Ilu Ajayi, o gbori efon se filafila.
Ilu Latosa, Aare-ona kakanfo.
Ibadan Omo ajoro sun.
Omo a je Igbin yoo, fi ikarahun fo ri mu.
Ibadan maja-maja bii tojo kin-in-ni, eyi too ja aladuugbo gbogbo logun,
Ibadan ki ba ni s’ore ai mu ni lo s’ogun.
Ibadan Kure!
Ibadan beere ki o too wo o, ni bi olè gbe n jare olohun.
B’Ibadan ti n gbonile bee lo n gba Ajoji.
Eleyele lomi ti teru-tomo ‘layipo n mu.
Asejire lomi abumu-buwe nile Ibadan.
A kii waye ki a ma larun kan lara, Ija igboro larun Ibadan.

Leave a Comment