Oriki Ile Ife – (Yoruba Praises Of Ile Ife People)

Oriki Ilu Ife celebrates the rich heritage, mythical origins, and majestic essence of Ife as the ancestral home of the Yoruba civilization.

Join Our Investment Group

Ife is an ancient Yoruba city in Nigeria, is located in Osun State, about 218 kilometers northeast of Lagos. It was founded by Obatala according to Yoruba religious traditions and later ruled by Oduduwa. Ife’s first ruler, Oba Adeyeye Enitan Ogunwusi Ojaja II, has been in power since 2015. The city is known for its worship of 401 deities and hosts various festivals. Ife is renowned worldwide for its ancient sculptures made of bronze, stone, and terracotta, dating back to 1200-1400 A.D.c

Oriki Ile Ife 1

*ORÍKÌ ILÉ-IFẸ̀*
Ifẹ̀ oòyè lágbòò
Ọmọ olódò kan òtéréré
Ọmọ olódò kan ọ̀tàràrà
Odò tó sàn wéréké, tó sàn wèrèkè
Tó dẹ́yìnkùlé Ọṣilẹ̣̀ tó dòkun
Ó dẹ́yìnkùlé Adélawẹ̀ tó dàbàtà
Oníkẹ́kẹ́ kò gbọ́dọ̀ bù mu
Ababàjà wọn kò gbọ́dọ̀ ṣan ẹsẹ̀
Ògèdègédé onísọ̀bọ̀rọ́ ni yóò mu omi odò náà gbẹ
Sọ̣̀bọ̣̀rọ́mi wù mí, ẹ jẹ́kí ibi dandan máa bá alábẹ
Wọn kì í dúró kí wọn nífẹ̀ Ọọ̀ni,
wọn kì í bẹ̣̀rẹ̀ kí wọn nífẹ̀ oòyè
Kò ga, kò bẹ̀rẹ̀ làá kí wọn nífẹ̀ oòdáyé
Bí wọn kò sì kí wa nífẹ̣̀, wọn kì í tó abẹ́rẹ́
Ojú bíntín la fi ń wo ni
Èmi wá kí ọba nífẹ̣̀, mo lo àkún
Ọba níí lo sẹ́sẹ́ ẹfun
Adimula,
Ohun méje níí mu ilé olúfẹ̀ wù mí
Bàǹtẹ́ gbọọrọ, ní múfẹ̀ wù mí
Ṣẹ̣̀gi ọwọ́ àti tẹsẹ̣̀,
Ká fárí apá kan, ká dá apá kan sí
Yéèpà òrìṣà, aṣọ funfun
Òhun níí mú ilé olúfẹ̀ wù mí
Àpadarí ẹni, àpalàdọ̀ ènìyàn
Ẹbọ ojoojúmọ́, níí mú ilé wọn sú níi lọ
Àwa lọmọ oní fìtílà rébété
Iná kò níí kú níbẹ̀ tọ̀sán tòru
Ibẹ̀ ni baba wa gbé ń ka owó ẹyọ
Àwa lọmọ onílù kan, ìlù kàn
Tí wọn ń fawọ ẹkùn ṣe
Aketepe etí erin ni wọn fi ń ṣe ọsán rẹ
Oníkẹ́kẹ́ kò gbọ́dọ̣̀ jó o
Ababàjà kò gbọ́dọ̀ yẹsẹ̣̀
Kìkìdá onísọ̀bọ̀rọ́ ni yóò jó ìlù náà ya

Join Telegram Channel

 

Oriki ile Ife 2

(Ile-Ife, The Cradle Of The Yorubas)
This Lineage Is Dedicated To Our ‘Ife’ Members
Omo onife abure omo adede oworemo, Ife omo olodo kan otere
Omo olodo kan otara, omo olodo to n san wereke to n san wereke
Tode eyinkule osile todi abata, iran asakeke o gbudo bumu be ni iran ababaja o gbudo buwese, oni soboro niyo mumi odo naa gbe.
A i duro ki won n’Ife Oni
bi a ba duro ki won n’ife ooni , eru ni baba won n mu ni se
A i bere ki won n’ife lembebe
bi a ba bere ki won n’ife lembebe ebo ni baba won n fini ru
Emi wa ki wan nife mo lakun, Oba wan loni sese efun, bante gboro lo mu ife wunmi.
Aso funfun ni mu ile won wu mi duro si, ori a fa kodoro nii mule baba won su mi lo
Ife Oni ti olofin Oduduwa Sijuade Oba, baba e Oba, iku baba yeye
Idobale nimowa oluaye, mosun moba ni igba egbeje mojina soba ni igba egbefa, Aroba fin loba npa, Ife sa nile Oduduwa
Edumare bawa da Ile-Ife si
Amin, Ase
https://www.youtube.com/watch?v=Un943GV8mYU

Leave a Comment