Oriki Ilu Eko (Yoruba & English Translation)

Oriki Ilu eko is now available in yoruba and english language. The oriki ilu eko serves as a reminder of the rich cultural heritage of Lagos and its people. It celebrates the city’s history, traditions, and diversity, and reminds us of the important role that Lagos has played in the development of Nigeria and Africa as a whole.

Join Our Investment Group

 

Oriki Ilu Eko

Eko Akete Ile Ogbon
Eko Aromi sa legbe legbe
Eko aro sese maja
Eko akete ilu okun alagbalugbu omi,
Ta lo ni elomi l’eko? ebiwon pe talo ni abatabutu baba omikomi, talo laabata buutu baba odo kodo
Eko adele ti angere nsare ju eniyan elese meji lo
Eni to o ba lo si ilu eko tiko ba gbon, Koda, bo lo si ilu oyinbo ko legbon mo
Afefe toni pon wa ni bebe okun ti yin, faaji to ni pan wa ni bebe osa
Eko omo osha nio ose, mase kutere, osha n gbobi, kutere n gbori
Eyin lomo afinju woja marin gbendeke, obun woja n wapa sio sio
Eyo o Aye’le Eyo o, Eyo baba n teyin to n fi golu n sere, eyin oni sanwo onibode, odilee
Ti oju o ba ti ehin igbeti, oju o ni t’eko le

Oriki Eko In English

Lagos, the domain of akete, the home of wisdom

Join Telegram Channel

an elastic city

one that balances on the edge of waters

a person who goes to Lagos and doesn’t become wise

will never be wise even if they travel abroad

If the marshy areas are not disgraced

then Lagos can never be disgraced

Leave a Comment